Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke OK

Brugervilkår

Dato for seneste version: 31.10.2017

Vi har lavet disse vilkår for at sikre et trygt forhold mellem dig som Hudyaner (altså du, som har valgt at benytte services fra Hudya Group A/S) og os i Hudya, altså Hudya Group A/S. Disse vilkår gælder for den konto, som du gratis opretter hos Hudya, men hvis du vælger nogle af Hudyas andre services, så vil du se, at vi også refererer til disse vilkår fra andre services (disse bliver leveret af datterselskaber til Hudya Group AS).

1 – Hudyas services

Når du er Hudyaner og har en Hudya-konto, giver det dig ret (men ikke pligt!) til at bestille alle de services, som Hudya tilbyder. Disse services bliver løbende ændret, opdateret og forbedret. Ja, selv prisen kan blive bedre, uden du behøver at røre en finger, udover at bestille servicen den første gang. Vi lover dig, at vi hele tiden forsøger at gøre servicerne bedre.

Du vil være den første til at få information om det sidste nye i Hudya samt tilbud på de nyeste Hudya-services. Du kan også når som helst kontakte os for at få information om de områder, vi opererer indenfor, fx el, forsikring, mobiltelefoni, alarm og bank, selvom du ikke køber disse services gennem os.

For at kunne give dig alt dette, gør vi alt for at forenkle vores services (vi giver dig det, du rent faktisk vil have), reducerer omkostningerne (færrest mulige ansatte og komplicerede ting), og ønsker, at du både efter tre eller fem år føler dig tryg ved, at du altid får et godt og konkurrencedygtigt produkt. En af de ting, vi gør, for at vores services altid er konkurrencedygtige, er at benytte den nyeste teknologi, både for at reducere omkostninger, og så vi kan have en god dialog med dig. Vi er helt afhængige af, at du som Hudyaner siger til, hvis du mener, at vi ikke holder, hvad vi lover, eller hvis der er ting, vi kan forbedre.

2 – Registrering og kommunikation

For at bruge Hudyas services skal du oprette en konto hos Hudya, enten via vores hjemmeside eller gennem vores kundeservice. Du er ansvarlig for, at alle de oplysninger, du opgiver, er rigtige og opdaterede, og du skal være over 18 år (eller have samtykke fra en værge). Hvis du vil ændre dine oplysninger, kan du altid kontakte os.

Vi vil sende dig information vedrørende vores services (herunder fakturaer, bekræftelser samt ændringer i kodeord eller betalingsmåde) i elektronisk form, fx til den e-mailadresse du har angivet under registreringen.

3 – Opsigelse

Du kan når som helst opsige din aftale med Hudya. Det gør du ved at give os direkte besked via telefon, e-mail eller via Hudyas til enhver tid aktive platforme. Hvor lang tid det tager afhænger af, hvor mange services du har fra os. Vi ønsker ikke, at du pludselig står uden strøm eller andre services. Derfor kan det tage op til 1 måned, før opsigelsen træder i kraft.

4 – Lovlig brug

Vi ønsker, at vores Hudyanere skal benytte vores services på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med de vilkår, der er beskrevet her eller andre steder, samt alment accepterede normer for forsvarlig adfærd. I hver af vores produktvilkår kan der være vilkår fra vores partnere, som du også skal følge.

Hvis det viser sig, at du som Hudyaner har gjort noget, som er i strid med reglerne ovenfor eller noget, som går ud over andre Hudyanere, forbeholder Hudya sig retten til øjeblikkeligt at suspendere dig fra enhver brug af vores services, indtil situationen er afklaret.

Hvis du gør noget ulovligt ved uretmæssigt at benytte Hudyas services, er dette dit og ikke Hudyas ansvar.

5 – Tilgængelighed

Hudyas platforme kan fra tid til anden være helt eller delvist utilgængelige på grund af systemvedligeholdelse eller af andre årsager. Vi så tidligt som muligt informere dig om eventuelle begrænsninger i tilgængeligheden, men Hudya er ikke ansvarlig for eventuelle følger eller skader som skyldes, at du som Hudyaner ikke kan benytte systemerne som forudsat. For hver af Hudyas betalte services gælder der egne vilkår for tilgængelighed.

6 – Ændringer i Hudyas tilbud og vilkår

Uforudsete ting kan ske, og Hudya kan desværre beslutte at lukke hele eller dele af vores services eller erstatte servicen med andre services, medmindre andet følger af specifikke produktvilkår. I sådanne tilfælde forbeholder Hudya sig retten til at afslutte vores kundeforhold og give dig besked om dette. Denne information kan eksempelvis gives ved at sende varsel til din registrerede e-mailadresse.

Da vi ikke kan forudsige alt og tingene kan ændre sig, kommer vi nok fra tid til anden til at ændre i disse vilkår og vores persondatapolitik. Opdaterede versioner af Hudyas vilkår og persondatapolitik vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Du opfordres derfor til at besøge hjemmesiden jævnligt for at holde dig opdateret i forhold til de gældende vilkår. Ved at bruge vores services accepterer du elektronisk underretning som en acceptabel form for kommunikation og opdatering til dig.

Hvis vi har behov for at du eksplicit skal godkende noget, så vil vi informere og bede dig om samtykke. Hudya er meget interesseret i persondatabeskyttelse, og vi mener at du som ejer af dine informationer skal kunne bestemme hvordan du bliver kontakter og hvordan dine informationer bliver benyttet. I stedet for at bede dig godkende alt muligt lige nu, så ønsker vi at fra tid til anden at kontakte dig, fortælle om hvad vi gerne vil gøre, og bede dig om at du accepter (eller ikke acceptere) dette. Vores service er netop tiltænkt til at gøre dette nemt for dig, og derfor er den en del af servicen at vi taget kontakt med dig for at indhente nye samtykker på de ting som vi løbende udvikler.

7 – Personoplysninger

En vigtig del af at levere gode og konkurrencedygtige services til dig er at forstå, hvad du og andre kunder har brug for. Hudya vil derfor, som led i arbejdet med at levere services til dig, indsamle dine personoplysninger. Nogle af oplysningerne er nødvendige for, at vi kan levere de services, du har bedt os om, mens andre er for, at vi hele tiden kan forbedre os eller møde dig på en bedre måde. Hudya vil behandle dine personoplysninger på en forsvarlig måde og inden for persondatalovgivningens rammer. Hudyas formål med, indsamling og brug af personoplysninger er nærmere reguleret i Hudyas persondatapolitik.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvis du ønsker at rette eventuelle fejl i oplysningerne eller slette visse oplysninger, hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os, såsom nyhedsbreve og lignende, eller hvis du vil trække dit samtykke om indsamling, behandling, brug eller udlevering af dine personoplysninger til tredjeparter tilbage.

8 – Markedsføring

En vigtig del af at være en Hudyaner er, at de services, du får fra os, altid videreudvikles, og at Hudya udvikler nye services, vi tror, du kan være interesseret i. Dette er en central del af den service, vi leverer til dig, og som du som Hudyaner har bekræftet, at du ønsker. Vi vil derfor give dig information om sådanne ændringer og nye services via nyhedsbrev, e-mail, sms eller telefon.

Vi ønsker, at du kun skal have information om det, der interesserer dig. Derfor ønsker vi kun at kontakte dig, når vi tror, du er oprigtig interesseret. For at hjælpe os, kan du når som helst trække hele eller dele af dit samtykke tilbage (og kun få information om den/de services, du har) eller fortælle os, hvad du vil eller ikke vil have information om. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til kundeservice@hudya.dk.

9 – Forskellige nødvendige ting

Der er nogle juridiske ting, vores advokater siger, vi skal have med, så her kommer noget, som måske er lidt vanskeligt at forstå. Bare kontakt os, hvis du ønsker en mere uddybende forklaring af noget af det.

Ansvar 1: Platformene for servicen og kommunikationen fra Hudya til Hudyanere kan indeholde links eller henvise til tredjepartsindhold. Hverken Hudya – eller tredjeparter, som Hudya er ansvarlig for – kan under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for tab, som er påført Hudyanere som følge af et sådant tredjepartsindhold.

Ansvar 2: Hudya er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste eller indtægter eller andre indirekte tab og følgeskader, som opstår som følge af, at vores services er mangelfulde, medmindre andet følger af ufravigelige love eller regler.

  • Immaterielle rettigheder: Hudya eller Hudyas licensgivere er indehaver(e) af alle immaterielle rettigheder til tekst, billeder, design og ethvert andet materiale og information, som gøres tilgængelig for dig som kunde gennem brug af vores services.
  • Overdragelse: Som Hudyaner er du indforstået med, at din aftale med Hudya kan overdrages til et andet selskab, som helt eller delvist, direkte eller indirekte er ejet af Hudya Group AS eller til en tredjepart i forbindelse med salg af aktiver eller virksomhed, som omfatter vores services, uden dit samtykke.
  • Konfliktløsning: Parternes rettigheder og pligter er i sin helhed underlagt dansk ret. Uenigheder relateret til brugervilkårene eller til Hudyas services i øvrigt kan indbringes for Oslo Byret som aftalt domstol, eller kundens hjemting.

Hudya Group AS
Org. nr. 916 845 782
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo
kundeservice@hudya.dk
Tlf. 7070 1450