Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke OK

Persondatapolitik

Dato for seneste version: 31.10.2017

Hudya ApS (herefter “Hudya”) behøver personoplysninger samt information om, hvordan vores services bruges for at kunne tilbyde vores services og for at kunne forbedre og hele tiden tilbyde bedre services til vores Hudyanere. Vi er optagede af, at dine informationer kun benyttes i overensstemmelse med dine forventninger og på en retfærdig måde i forhold de værdier, som Hudya tilbyder dig som kunde.

Denne persondatapolitik beskriver, hvilken information vi indsamler, hvordan den bruges, og hvordan den deles. Dette gælder for alle Hudyas services. For hver service gælder også særskilte produktvilkår, hvor det fremgår, hvilke data vi indsamler for at kunne levere den konkrete service til dig, hvordan vi bruger informationen, og hvordan vi deler den.

1 – Hvilken information indsamler vi?

 1. Personoplysninger i form af navn, mobil/telefonnummer og e-mailadresse samt andre personoplysninger, som du opgiver i forbindelse med brug af Hudyas services for at vi skal kunne give dig skræddersyede oplevelser og bedre hjælp. Dette inkluderer hus, hjem, familie og præferenceoplysninger, som du opgiver, for at du kan få bedre vejledning og tilpassede services fra Hudya, enten opgivet til vores rådgivere over telefonen eller elektronisk. Dette kan være alt fra antal kvadratmeter på din bolig, til om du ønsker, at Hudya skal prioritere nye services til dit hjem eller din elbil. Den information, vi efterspørger, skal altid være relevant for den information eller service, vi tilbyder eller planlægger at tilbyde i fremtiden.
 2. Oplysninger, som indsamles gennem brug af Hudyas hjemmeside og net-/mobil-apps: For eksempel hvilken mobil og browser du bruger, hvilken tredjepartshjemmeside, der kobler dig til vores hjemmeside, hvilke søgeord, du indtaster på vores hjemmeside, de specifikke sider, du besøger på vores hjemmeside, hvor længe du besøger hjemmesiden, din IP-adresse (nummeret, som identificerer din computer på nettet) og anden information om din computer. Hudya kan også lagre din IP-adresse i systemadministrationsøjemed (for eksempel til at beregne, hvor mange brugere, der har besøgt hjemmesiden).
 3. Information tilknyttet andre Hudya-services, som bestilles eksplicit af dig. Services, som ikke kun er tilgængelige med en Hudya-konto, men som bestilles eksplicit af dig, vil i nogle tilfælde resultere i, at din konto hos Hudya ”beriges” med information om dig tilknyttet disse services. Denne information er altid uddybet i de enkelte produktvilkår, og vi vil bede om accept i disse tilfælde. Informationen kan fx være om brug og forbrug, betalinger og transaktioner, betalings- og andre præferencer, osv.
 4. Information fra tredjeparter, herunder nuværende leverandører, om din nuværende service, vilkår osv. for at kunne tilbyde dig konkurrencedygtige services og tilbud eller på anden måde som nærmere uddybet i de specifikke produktvilkår. Vi vil altid bede om dit samtykke til indhentning af information.

2 – Hvad bruges dine personoplysninger til?

Hudya bruger de personoplysninger, som du oplyser til os, eller som vi på anden vis indhenter, til følgende formål:

 1. Tilbyde vores services til dig samt forbedre og udvikle vores services: Vi bruger dine personoplysninger til at tilpasse vores services, kommunikation og vores forslag til dig, til bedre at forstå, hvordan vi kan tilbyde bedre services til andre som dig, til intern statistik og administrationsformål.
 2. Kommunikere med dig: Svare på forespørgsler fra dig, underrette dig om ændringer på vores hjemmeside, i vilkårene eller i persondatapolitikken, og til at tilpasse vores kommunikation med dig om både services, du allerede har, og services, vi tror, du ønsker at vide mere om.
 3. Undersøge, forebygge og beskytte mod overtrædelser af persondatapolitikken eller vilkårene, kriminalitet, svindel og potentielle trusler mod vores eller andres rettigheder.
 4. Til andre formål, som er tilladt eller pålagt os ved lov, regler, forskrifter eller andre retslige processer, eller hvor vi underretter dig specifikt, og hvis nødvendigt, beder om dit samtykke.

I vilkårene for Hudya-konto kan du finde de samtykker, du har givet, og som er grundlaget for indhentning og brug af disse oplysninger. Der kan du også læse, hvordan du trækker dit samtykke tilbage.

I tillæg til samtykket er der også andre retslige grundlag, som er aktuelle for, hvordan vi behandler dine personoplysninger:

 1. Vi vil bruge dine personoplysninger for at kunne opfylde en aftale med dig eller for at udføre gøremål i tråd med dine ønsker, før vi indgår en aftale. Dette vil for eksempel kunne være tilfældet i forhold til punkt 1 og 2 ovenfor.
 2. Af og til vil det være nødvendigt at bruge dine personoplysninger for at kunne opfylde en retslig forpligtelse, altså en forpligtelse, som vi som selskab er pålagt ved lov eller af offentlige myndigheder, se punkt 4 ovenfor. Dette vil for eksempel kunne være bogføringsloven, som kræver, at visse oplysninger skal opbevares i en given periode i forbindelse med regnskabet.
 3. Det sker ikke så tit, men vi vil også kunne bruge dine personoplysninger til at varetage en berettiget interesse. Vi vil altid sikre os, at hensynet til din integritet og dit privatliv ikke overstiger den interesse, vi forsøger at varetage. Dette vil typisk være tilfældet ved behandlingsformål nævnt under punkt 3 ovenfor, for at beskytte andres eller vores egne interesser, hvis nogen har forbrudt sig mod vores vilkår, eller hvis vi bliver udsat for en form for kriminalitet, som kan afsløre dine eller andres personoplysninger.

Vi understreger imidlertid, at vores ubestridte hovedregel er, at dine personoplysninger kun vil blive brugt, når du har givet samtykke til det eller bedt om vores services, som gør det nødvendigt at bruge dine personoplysninger.

3 – Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Hudya er bevidst om, at al information, som er personlig eller kan knyttes tilbage til dig, behandles forsvarligt. Vi behandler og anonymiserer dine informationer på følgende måde:

 • Al information om dig lagres på servere og tjenester, som er godkendt til behandling af følsomme personoplysninger. Fysisk opbevares vores data i Tyskland og Holland på servere leveret af Amazon Web Services. Alle data er sikkerhedsbeskyttet, hvilket er nødvendigt og forsvarligt i forhold til niveauet af personfølsomme oplysninger, og Hudya arbejder hele tiden på, at de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige, faktisk er til stede.
 • Al information om dig knyttes enten til din Hudya-konto eller til den specifikke service, som leveres af Hudya. Hvis du har oplyst personoplysninger i forbindelse med én service, lagres disse isoleret fra andre informationer, og vi benytter ikke denne information i forbindelse med andre services, uden først at have indhentet eksplicit samtykke fra dig (altså ikke igennem de generelle vilkår).
 • Tilgang til dine personoplysninger kan kun opnås ved at logge ind med dit brugernavn og kodeord, ved at oplysningerne skal bruges for at gøre noget i henhold til vikårene eller denne erklæring, eller ved at du samtykker til, at Hudyas repræsentanter får adgang til at se, ændre eller supplere dine personoplysninger.
 • For at lave rapporter, for eksempel for at få oversigt over behov for opdatering af dine services, lagrer vi dine oplysninger i et såkaldt datavarehus, men uden personlig identificerbar information og ikke følsomme oplysninger. Rapporten kan knyttes til din person, ved at eksplicit samtykke er givet til den person, som laver rapporten til godkendt brug i henhold til denne persondatapolitik.
 • Før vi bruger information om din brug af vores hjemmesider/apps for at forstå brugsmønstre og forbedre vores services for alle vores kunder, vil vi sørge for, at dine personoplysninger er anonymiseret.

4 – Hvem har tilgang til dine personoplysninger?

Hudya er behandlingsansvarlig for de personoplysninger, som indsamles om dig i tråd med denne persondatapolitik, og har ansvaret for at sikre dine personoplysninger.

Det selskab, du opgiver personoplysninger til i forbindelse med registrering eller brug af en service fra en af Hudyas øvrige selskaber, vil være det selskab, som er behandlingsansvarlig for dine oplysninger. Denne persondatapolitik vil da blive suppleret med specifikke vilkår for det relevante produkt, hvor det blandt andet vil fremgå, hvilken information der indhentes og behandles, hvem informationen deles med osv.

Hudya kan dele dine oplysninger med andre selskaber i Hudya Group for at opnå formålet med at være Hudyaner og som beskrevet i denne persondatapolitik, og leverandører og underleverandører, som udfører services for Hudya, eller som i samarbejde med Hudya, leverer services til dig, og i det omfang, det er nødvendigt for, at samarbejdspartnerne skal kunne udføre deres services. Leverandører og underleverandører kan kun bruge personoplysningene til de formål, de er indhentet til, og for at udføre deres opgaver. Dette kan du læse mere om i de specifikke produktvilkår, som selskaberne i Hudya Group tilbyder.

5 – Dine rettigheder

ifølge Databeskyttelsesforordningen har du en del rettigheder, som vi ønsker, du skal være klar over. Du kan:

 1. kontakte os for at få en oversigt over, hvilke personoplysninger vi har gemt om dig.
 2. kontakte os for at bede om at gemte oplysninger ændres eller opdateres, eller at vi retter eventuelle fejl i oplysningerne.
  1. bede os om at slette oplysninger, du ikke synes, det er nødvendigt, at vi har.
 3. bede os om information om retten til at begrænse brugen af personoplysninger og til at modsætte dig brugen af personoplysninger i visse tilfælde, eller til retten til dataportabilitet.
 4. kontakte Datatilsynet for at klage over vores brug af personoplysninger, hvis du mener, at vi ikke overholder Databeskyttelsesforordningen. Vi sætter imidlertid stor pris på, at du først kontakter os, så at vi kan rette op på vores fejl.

Du kan selvfølgelig også altid kontakte os via kundeservice@hudya.dk, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik, eller til hvordan vi behandler dine personoplysninger.

6 – Hvor længe vil dine oplysninger blive gemt?

Vi vil kun gemme dine oplysninger, så længe du bruger vores services, og i den grad, du ikke har bedt os om at slette alle eller dele af de oplysninger, vi har om dig. Enhver brug til forbedring af vores services osv. vil ske med oplysninger, som er fuldt ud anonymiserede og ikke kan knyttes til dig. Fortsat opbevaring vil kun ske, hvis det er nødvendigt for at varetage vores retslige forpligtelser – dvs. forpligtelser, vi er pålagt ved lov eller af offentlige myndigheder – eller for at forsvare vores eller andres retskrav.

7 – Ændringer til denne persondatapolitik

Da vi ikke kan forudsige alt, og tingene kan ændre sig, vil vi nok på et eller andet tidspunkt blive nødt til at ændre i denne persondatapolitik. En opdateret version vil altid være tilgængelig på Hudyas hjemmeside, så du bør holde dig opdateret der. Hvis vi laver ændringer, som vi behøver din godkendelse af, vil vi informere dig og bede om samtykke.

Hudya Group AS
Org. nr. 916 845 782
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo
kundeservice@hudya.dk
Tlf. 7070 1450