Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke OK

Betal kun for den el,
du bruger – og intet andet

  • Gennemsigtige priser
  • Ingen abonnementsomkostninger eller skjulte gebyrer
  • Ingen bindingsperiode

Skift til Hudya nu!

Se vores priser

Pris-estimatets sammensætning, juni 2020 (Øst for Storbælt)

19,40 øre/kWh
Betaling for el

42,36 øre/kWh
Betaling for transport

91,80 øre/kWh
Afgifter

38,39 øre/kWh
Moms (25,00 pct.)

0 kr/mdr
Abonnement

191,95 øre/kWh
Samlet betaling

Pris-estimatets sammensætning, juni 2020 (Vest for Storbælt)

17,17 øre/kWh
Betaling for el

36,71 øre/kWh
Betaling for transport

91,80 øre/kWh
Afgifter

36,42 øre/kWh
Moms (25,00 pct.)

0 kr/mdr
Abonnement

182,11 øre/kWh
Samlet betaling

I prisen indgår den samlede udgift til el per kWh. Dette indbefatter vores indkøbspris på elektriciteten, transport, statsafgift, vores tillæg og moms. Der er ingen abonnementsomkostninger forbundet med Hudya Spot El.

Du kan læse mere om Hudya Spot el i vores Forretningsbetingelser for privatkunder

Er du erhversdrivende så ring til vores kundeservice på +45 7070 1450 eller send os en mail på kundeservice@hudya.dk

 

Prisopdatering

Vores indkøbspris på Spot el er i øjeblikket normal for årstiden. Dette betyder at det i øjeblikket er mest fordelagtigt at benytte et el-abonnement med variabel elpris. Vores erfaringen med el-prisudviklingen på det danske marked viser, at en variabel elpris på længere sigt er billigere end et fast-pris-produkt. Netop den variable pris, har EA Energianalyse tilbage i 2011 bevist, er den billigste. Derfor tilbyder Hudya kun variabel spot el.

Sådan er den samlede pris på el sammensat

Betaling for el er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked. Overvejer du at skifte elleverandør, er det vigtigt at sammenlign både kWh-prisen og abonnementsomkostningerne med det, som du betaler i dag. At være kunde hos Hudya kræver ikke et abonnement.

Betaling for transport dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig. Det er netselskabet, der via elleverandøren opkræver betaling for transport. Du betaler desuden abonnement til sit lokale netselskab, som blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata. Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet.dk, som ejer det overliggende net i Danmark.

Du betaler moms af alle elprisens elementer.

Du bliver desuden opkrævet en række afgifter og gebyrer på vegne af Energinet.dk og Staten.

Vores tillæg

Tillæg til at dække Hudyas administrative omkostninger.

Spotprisen er en variabel elpris fra Nord Pool (Elbørsen).

Transporten udgør det beløb, du betaler til dit netselskab og Energinet.dk, som sørger for, at din el transporteres sikkert frem til din bolig.

Afgifterne til staten består af elafgift, som dækker en række lovpligtige afgifter til staten, samt PSO, som bl.a. dækker tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion.

Du betaler moms af alle elprisens elementer.

Strøm er en handelsvare præcis ligesom alt muligt andet. Derfor bestemmes prisen også på baggrund af forholdet mellem udbud og efterspørgsmål. Til forskel fra de fleste andre handelsvarer, er elmarkedet meget omskifteligt.

Det skyldes bl.a. at en væsentlig del af vores strøm er afhængig af naturens luner.

Vindkraft

En stor del af den danskproducerede strøm kommer fra vindmøller. Vindmøller er i høj grad afhængig af, at vinden blæser. Når det blæser meget, produceres der mere strøm – og prisen på strøm falder.

Vandkraft

Floderne i Norge og Sverige producerer en stor del af den strøm, vi modtager fra de to lande. Derfor vil ændringerne i mængden af vandmængden have betydning for mængden af strøm, der produceres.

Temperatur

Prisen på strøm vil ofte være højere om vinteren, i perioder hvor temperaturen er meget lav. Det skyldes, at forbruget af elvarme stiger, ligesom færre lyse timer om dagen f.eks. øger brugen af elektrisk lys og hvor mange antal timer tv’et er tændt. Derfor stiger efterspørgslen på strøm, hvilket fører til en højere pris.

Icon

Fair priser

Vores mål er at tilbyde dig attraktive produkter til en fair pris. Derfor arbejder vi effektivt og springer unødvendige udgifter over for at holde priserne nede. Vores priser er altid gode, så du behøver ikke skifte energiselskab hver tredje måned for at få en pris, som du kan være tilfreds med.

Icon

Opsig, når du vil

Hos Hudya har vi ingen bindingsperioder. Vi arbejder hver dag for at gøre alle vores kunder 100% tilfredse. Derfor ønsker vi heller ikke at holde på dig, hvis du gerne vil skifte til et andet selskab.

Icon

Digitalt og smidigt

Vi har udviklet en helt igennem digital løsning til dig. Via online betaling sparer du tid, og sammen sparer vi miljøet for unødig brug af papir til fakturaer. Vores imødekommende og hjælpsomme kundeservice er altid tilgængelig for dig, hvis du har brug for hjælp.

Life, simplified

Du behøver ikke længere at indgå aftaler med mange forskellige leverandører for at klare hverdagen. Vores digitale platform samler alle de serviceprodukter, du behøver, ét sted.

Priser og betaling?
Sådan gør vi!

1.

Prisen på el er sammensat af Hudyas indkøbspris fra Nord Pool Elbørs samt et tillæg på 6,5 øre/kWh. Derudover kommer der betaling for transport, afgifter til staten samt moms, som vil fremgå af din faktura.

2.

Du betaler en fair og forudsigelig pris for den strøm, du bruger - hverken mere eller mindre. Electriciteten fra Hudya er helt uden skjulte afgifter eller omkostninger.

3.

Du betaler nemt med dit kreditkort.